KraQA #31

W słoneczny poniedziałek 23 kwietnia odbyło się 31 spotkanie KraQA. Swoją wiedzą na temat inżynierii produktywności podzielił się z nami jeden z organizatorów naszego meetupu Sławomir Radzymiński. Ciekawie brzmiąca, a jak sam autor przyznał, również nieco marketingowa nazwa prezentacji „Od produktywności do sabotażu – tester w roku 2020” spowodowała tłumne przybycie braci testerskiej w liczbie ponad 80 osób.

Na początku prezentacji Sławek sięgnął po bliską mu książkę  „How Google Tests Software”. W kilku cytatach przypomniał, jak ważna dla testera jest znajomość kodu, oraz podkreślił niezmiennie istotną rolę automatyzacji w pracy testera. Następnie przedstawił temat inżynierii produktywności jako pewnego rodzaju nowości w środowisku testerskim. Porównując cele testowania i inżynierii produktywności, Sławek wskazał na część wspólną jaką jest dostarczenie oprogramowania jak najwyższej jakości, podkreślając jednocześnie to, jak ważne dla inżynierii produktywności są czas dostarczenia produktu, oraz jak najwyższy indeks dostępności przez cały okres użytkowania. Ciekawym wnioskiem płynącym z tego porównania jest fakt, że w inżynierii produktywności jakość nie zawsze jest najważniejsza. Ściśle związane z tematem inżynierii produktywności jest myślenie systemowe (Systems Thinking) przedstawione na przykładzie osoby Edwarda Deminga, oraz jego trzech pozycji książkowych.

Sławek przedstawił następnie sposoby zwiększenia produktywności, omawiając m.in. podejścia shift left, shift right, oraz propagowaną na swoim blogu rolę TestOpsa. Za pomocą krótkiej historii opisanej przez Erica Reisa wskazał na konieczność zadania sobie pytania „Czy robimy właściwą rzecz?”. Omówił następnie strategię produktywności za pomocą przykładów zastosowania shift left i shift right.

W dalszej części prezentacji przedstawiono bliżej rolę TestOpsa, swego rodzaju „testera na kodach”. Od TestOpsa wymagana jest szeroka wiedza i duże umiejętności, ale Sławek postawił również tezę, według której wymagania wobec testerów będą stale rosnąć. Efektem tego powinno być dążenie do zatrudniania „T-shaped” testerów, a więc osób o szerokiej wiedzy na tematy ogólne, oraz będących ekspertami w jednej dziedzinie. Istotną z punktu widzenia inżynierii produktywności i omówioną na przykładach kwestią jest także redukowanie marnotrawstwa (lean waste).

W ostatniej i przez niektórych najbardziej wyczekiwanej części Sławek przybliżył temat „Simple Sabotage Field Manual” – podręcznika CIA powstałego w trakcie „Zimnej Wojny”, opisującego sposoby obniżenia produktywności w fabrykach i zakładach należących do drugiej strony konfliktu. Podkreślił również, że zaprzeczenie radom z książki może być dobrym sposobem na poprawę pracy i produktywności.

Prezentację zakończyło zdjęcie roześmianego syna Sławka, po pokazaniu którego autor zachęca wszystkich do zwiększania efektywności pracy poprzez jak największy optymizm i pozytywną energię. Później przyszedł czas na pytania, na które Sławek udzielił wyczerpujących odpowiedzi, dzieląc się nie tylko posiadaną wiedzą testerską, ale również własnymi przemyśleniami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i do zobaczenia już w maju!