KRAQA

Testy Mutacyjne – czy jesteś pewien, że Twoje testy działają jak powinny?

Nowy rok z KraQA otwieramy z przytupem!
Mateusz Bryła z firmy Motorola Solutions przedstawi temat:

Testy Mutacyjne – czy jesteś pewien, że Twoje testy działają jak powinny?

Ostatnimi czasy coraz bardziej dbamy o pokrycie naszego kodu testami.
Nierzadko jednak zapominamy o ich jakości. Czy testy działają jak
powinny? Czy można na nich polegać? Testy mutacyjne mogą odpowiedzieć
na te pytania.

Biblioteki do testów mutacyjnych modyfikują kod produkcyjny i oczekują
porażek w naszych testach. Przykładowo, warunek logiczny w instrukcji
warunkowej może zostać zamieniony stałą wartością – “prawda”. Jeżeli
nasz kod jest dokładnie pokryty testami, przynajmniej jeden z nich
powinien skończyć się porażką. Jeżeli tak nie jest, to nasza logika
zawiera błędy.

Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie zasady działania
testów mutacyjnych oraz pokazanie jak można je wykorzystać do
uniknięcia nieużytecznych oraz błędnych testów obniżających jakość
naszego kodu.

PO PREZENTACJI streaming z webinarium Testuj.pl, WARTO!
http://szkolenia.testuj.pl/webinarium-jmeter/